Välja kanal-URL

En kanal-URL är den webbadress som länkar direkt till din VOYD-kanal. Din kanal-URL bör vara enkel att komma ihåg och förknippas med ditt din kanals namn.

Här är ett par tips att tänka på för att skapa en bra kanal-URL:

  • Ändra inte i onödan: När du hittat en bra URL, håll dig till den! Om du ändrar gör du det svårt för Google och andra sökmotorer att hitta till din kanal.

  • Var relevant: URL:en bör vara relevant och reflektera din kanals namn.

  • Undvik siffror och specialtecken: Dessa tecken är tillåtna i din kanal-URL: a-z, 1-9 och -.

  • Håll den kort: Kortare URL:er är enklare att komma ihåg och skriva. (Din kanal-URL på VOYD kan vara mellan 2-100 tecken lång)

  • Var konsekvent: Om du publicerar content på flera plattformar bör kanal-URL:en vara densamma på alla.